Trịnh Công Sơn
KHẢO LUẬN VỀ
NGUYEN QUANG THANH biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc
PHẦN II
CA KHÚC TRỊNH CÔNG SƠN ANH VIỆT

* GHI CHÚ BÊN ĐỜI
* MUSIC SHEETS

NGUYEN QUANG THANH dịch và chú giải

KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRINH CÔNG SƠN

1. Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn
* 24 Tiểu Luận Về Một Số Ca Khúc của TCSơn
* 41 Ca Khúc TCSơn – Anh Việt - Music Sheets

2. Thi Ca Tư Tưởng Bùi Giáng
PHẦN I: KHỞI HÀNH
* Nàng Thơ Đẹp
* Đi Tìm Kiếm Một Cái Gì
* Ai Giết
* Suối Nguồn
* Lời Không Tiếng
* Mình Với Ta


PHẦN II: SÓNG, SUY TƯ & SÁNG TÁC
 BG Sóng Cuộc Đời BG
 BG, Tư Tưởng

 BG, Thi Ca
 Thế Gian Điên, Thế Gian Tỉnh
 Ẩn Ngữ "Mẫu Thân" và "Cô Em Mọi"


3. Niềm Vui Ẩn Mật Trong Văn Thơ Bùi Giáng
TRANG THÂN HỮU & BẠN ĐỌC


BUỔI CHIỀU THỨ MỘT NGÀN

Một chiều nữa về ngồi nhìn nắng xế
Tay mồ hôi tay vẽ lại xa gần
Rất mơ hồ buồn vui y như thể
Đang trôi qua trong mộng tưởng lần khân

Chân đi bước chân phân vân tự vấn
Ngã rẽ này khúc quanh nọ thay nhau
Nắng mưa đẹp xuống một đời lận đận
Thảm cỏ xanh vùng cỏ úa pha màu

Anh ca hát cùng em ngày tháng hẹp
Nở nụ cười cho mở rộng trăm năm
Vì tự nó màu trần gian quá đẹp
Dù đầm đìa nước mắt vẫn quần thâm

VIÊN DUNG (March, 2000)


Chuyển ngữ bất cứ một tác phẩm nào cũng khó khăn rất mực, huống chi là đối với những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, mà nội dung của nó vốn mang theo biết bao điều ẩn khuất mơ màng, như tiên như tục, như có như không, lúc có thể hiểu được, lúc dường như không thể luận bàn.

Chúng tôi nhận thức rất rõ sự việc khó khăn ấy, cho nên chúng tôi làm việc rất thận trọng, cố gắng “nói” bằng nhiều hình thức khác nhau. Chúng tôi chú tâm trước hết là giữ gìn ý tưởng rất hàm súc của nguyên tác sao cho càng nguyên vẹn càng tốt. Tiếp theo, chúng tôi cố gắng duy trì những lời ca đầy thi vị của mỗi nhạc khúc sao cho cũng còn nhiều nhạc vị nhất có thể có được, bằng cách chọn lọc từ ngữ để từng câu trong bản dịch tiếng Anh có thể dùng để hát phù hợp theo từng điệu nhạc của nguyên tác tiếng Việt (phần Music Sheets). Ngoài ra, chúng tôi cũng còn một cố gắng khác, là đặt phần “Ghi Chú Bên Đời” sau mỗi bản nhạc mà chúng tôi đã chọn dịch, qua đó, nó bổ sung những điều ngấm ngầm có thể âm ỉ toát ra từ tác phẩm mà không dễ gì nói hết.

Phần "Tiểu Luận Về Một Vài Ca Khúc của Trịnh Công Sơn " cũng là một nỗ lực mở rộng nữa để giúp dễ tiêu hóa phần cốt tủy của những nhạc khúc cốt lõi của Trịnh Công Sơn.
Mỗi lần mỗi ít, cứ góp nhặt như vậy, và ghi chép ra như vậy, như một dấu vết liên lạc náo đó được tạo ra – dù là mong manh - giữa tác phẩm của Trịnh Công Sơn và người thưởng ngoạn không cùng thế hệ với Trịnh Công Sơn. Đồng thời, cũng có thể những cố gắng này trở thành là một phương tiện trong những loại phương tiện tham khảo, đối chiếu trong những trăm năm sau, lúc mà mọi dấu vết hiện tại có thể đã hoàn toàn biến dạng.


NGUYEN QUANG & anh em


BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
Khảo Luận Về Bùi Giáng & Trịnh Công Sơn  -  Nguyễn Quang Thanh biên soạn
Website:  www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày
Những hình ảnh về Bùi Giáng & Trịnh Công Sơn trên trang web này, chúng tôi sao chép từ các trang web bạn tìm kiếm được qua Google. Thành thật cám ơn các website bạn và các tác giả liên quan. Chúng tôi không có phương tiện để gởi lời cám ơn riêng biệt, rất mong được thông cảm.