Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH biên soạn
1.
Let clouds cover man-life
Please give me happy morning
Please give me reach to smiling
Let me forget the fresh tomb
Please give me times please give me
This corner only for fun
Give me safe this destiny

2.
Please give me a day of calm
Let the nights without gunshot
Let birds bring music for sky
Please give me rack-destiny
Please give me get off the life
Till a day the world's in peace
Please give me get back the life


Let me go - build love story
Let me go – sun rises for peace
Let me go through the rocky
See the blood in your heart

Give me please warm mother hands
Let me hear happy kids noise
Give country mild sleep of peace
Thence people love people
(Thence we love together)

3.
Please save me intact body
Let me hear singing from trees
Let forget prisoners' fate
Let me be hot wine moment
Please give me give every life
kids sing from cradle a day
Please give me only a day

1.
Xin cho mây che đủ phận người
Xin cho tôi một sáng trời vui
Xin cho tôi đến tận nụ cười
Cho tôi quên một nấm mộ tươi
Xin cho tôi xin vạn lần rồi
Một góc này chỉ biết rong chơi
Xin cho tôi yên phận này thôi

2.
Xin cho tôi yên ngủ một ngày
Xin cho đêm không có đạn bay
Xin cho chim góp nhạc về trời
Xin cho tôi là kiếp của mây
Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời
Để bao giờ trời đất yên vui
Xin cho tôi xin lại cuộc đời


Cho tôi đi xây lại chuyện tình
Cho tôi đi nắng dậy hoà bình
Cho tôi đi qua tận gập ghềnh
Nhìn giòng máu trong tim anh

Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn
Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng
Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
Rồi từ đó tôi yêu em

3.
Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài
Cho tôi nghe lời hát cỏ cây
Xin cho tôi quên phận tù đày
Xin cho tôi là thoáng rượu cay
Xin cho tôi xin cả cuộc đời
Một hôm nào trẻ hát trong nôi
Xin cho tôi xin chỉ một ngày

Xin Cho Tôi
TRỊNH CÔNG SƠN

Give Me Please
English: by Nguyen Quang Thanh
55 Ca Khúc Trịnh Công Sơn
Anh Việt
Music Sheets
GHI CHÚ BÊN ĐỜI
Chúng tôi yêu đời như trẻ con thanh thản yêu đời. Chúng tôi muốn ca hát rộn ràng giữa đời như trẻ con rộn ràng. Chúng tôi cần vòng tay người nồng nàn như tay mẹ nồng nàn. Chúng tôi khao khát yêu thương giữa đời chứ không chờ đợi thù hận giữa đời. Chúng tôi sợ bị lôi kéo vào vòng lốc xoáy của liên miên oán hận. Xin cho tôi đứng ngoài cơn lốc điên đảo ấy.

Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời
Để bao giờ trời đất yên vui
Xin cho tôi xin lại cuộc đời

Mời đọc tiểu luận: “Giữa Đôi Bờ Tiên Tục”.
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com - tác giả tự trình bày