Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH biên soạn
Wet Eyelashes


1.
Outside rain's falling
Inside heart's lonely
You move wet with tearful eyes

Don't cry at rain night
Don't wail with song words
Deep nights with sadness
Who help me a share

You girl who loves rain
Cry by human life
My love if warm enough
For your dreams at night

Rain coldly falls sound sorrowful over night
Rainy nights so long, deep nights cold wet eyelashes
Who still look at rain continue cold outside
Who still be sad while the leaves fall in winter

2.
Outside rain's falling
Sadden on your lips
Sadness move wet tearful eyes

Sadness walks with nights (walk)
Sadness rains with nights (rain)
If still rain tonight
How your heart be sad

Why rain not cut rain
In order to stop
Your eyes grew dim with tears
From naïve today

TU THANH
Translated into English
(2018)

Ướt Mi


1.
Ngoài hiên mưa rơi rơi
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi

Đừng khóc trong đêm mưa
Đừng than trong câu ca
Buồn ơi trong đêm thâu
Ôm ấp giùm ta nhé

Người em thương mưa ngâu
Hay khóc sầu nhân thế
Tình ta đêm về có ấm
Từng cơn mơ em chưa

Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về nghe não nề
Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya lạnh ướt mi
Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên song thêm lạnh lùng
Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông

2.
Ngoài hiên mưa rơi rơi
Buồn dâng lên đôi môi
Buồn đau hoen ướt mi ai rồi

Buồn đi trong đêm khuya
Buồn rơi theo đêm mưa
Còn mưa trong đêm nay
Lòng em buồn biết mấy

Trời sao chưa thôi mưa
Để mắt người em ấy
Từ đây thôi mờ nước mắt
Buồn mi em ngây thơ

Uớt Mi
TRỊNH CÔNG SƠN , 1958

Wet Eyelashes
English: by Tu Thanh
56 Ca Khúc Trịnh Công Sơn
Anh Việt
Music Sheets
GHI CHÚ BÊN ĐỜI


Mời đọc tiểu luận:

Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com - tác giả tự trình bày
ảnh: www.dantri.com.vn