KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn


TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN

Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em
Là đời bỗng đêm vây khốn

Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Thân đau muốn nằm
Vì từng bước em
Là từng mũi đinh cuồng điên

Còn gì đâu những đóa hoa hồng
Vì trái tim tội lỗi lưu vong
Còn gì đâu những má xưa nồng
Dù xác thân còn phút ăn năn

Còn lại đây những sớm mai buồn
Vì phố xưa cỏ lá mong manh
Còn lại đây những bến hoang tàn
Vì xác thân đã quá lênh đênh.

Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Em qua phố rộng
Một lời trối trăn
Còn tìm thấy trong đôi mắt

Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Tay em vẫn còn
Dựng đời bão lên
Làm từng vết thương hồn nhiên

1972


DEEM ALL FORGOT

Deem all forgot
Love lay dormant
Deem forgot all
But so soft heart
Once day see you
Life’s surround by hard nights

Deem all forgot
Love lay dormant
Deem forgot all
Wounded in body
Since each your steps
Is each of crazy nails

Left nothing from pretty roses
Since sinful heart’s in exile
Left nothing former warm cheeks
Though moment body repented

What remain is sad mornings
Since former town’s thinly now
What remain deserted ferry
Since body has been floating

Deem all forgot
Love lay dormant
Deem all forgot
You pass wide town
The last will words
May be found out on eyes

Deem all forgot
Love lay dormant
Deem all forgot
Your arms still may
Make storm in life
Causing some sinless wounds

(2010)
TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN
TRỊNH CÔNG SƠN
DEEM ALL FORGOT
English: by Nguyen Quang Thanh
Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt - Music Sheets - Ghi Chú Bên Đời
55

GHI CHÚ BÊN ĐỜI


Tưởng Rằng Đã Quên
Tưởng Rằng Đã Quên là một trong những tình khúc xuất chúng của Trịnh Công Sơn. Bài hát ấy nói về một câu chuyện tình có thật của anh. Nếu ai nói ngược lại, ắt hẳn sẽ bị cự tuyệt quyết liệt. Bởi lẽ, không có câu chuyện tình nào mà lại là chuyện tình không có thật.
Thừa nhận ấy là một câu chuyện tình có thật, nhưng xin đừng đồng hóa câu chuyện tình này với những câu chuyện tình thông tục thường tình. Bởi lẽ, đây là trường hợp độc đáo của một Trịnh Công Sơn phi thường, đây là câu chuyện tình thoát tục của môt nghệ sĩ lỗi lạc giữa cõi đời muôn đời phàm tục.
Phần hồn trong chuyện tình ấy của Sơn – ca khúc này và nhiều ca khúc khác - cũng tương tự như phần hồn trong chuyện tình của Ngọc và chú tiểu Lan trong Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng, hoặc như chuyện tình của vị sa môn Tất Đạt và nàng Kiều Lan trong Câu Chuyện Dòng Sông của Hermann Hesse (Phùng Khánh và Phùng Thăng dịch), hoặc như chuyện tình của một học giả uyên thâm tên là Michel và nàng Marceline xinh đẹp trong Kẻ Vô Luân của Andre Gide (Bùi Giáng dịch) vậy.

Xem tiểu luận  TCS Tưởng Rằng Đã Quên.
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày
Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn