KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn

TÌNH XA

Ngày tháng nào đã ra đi
Khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi
Ta còn mãi nơi đây

Từng người tình bỏ ta đi
Như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ
Lời hẹn thề là những cơn mưa

Khi bước chân ta về
Đêm khuya nhìn đường phố
Thành phố hoang vu
Như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh

Đôi khi ta lắng nghe ta
Nghe sóng âm u
Dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về

Đôi khi trên mái tình ta
Nghe những giọt mưa
Tình réo tình âm thầm
Sầu réo sầu bên bờ vực sâu

Còn thấy gì sáng mai đây
Thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay
Trong tình vẫn u mê

Từ một ngày tình ta
Như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều
Nhìn lại mình đời đã xanh rêu

1966-67

LOVE’S AWAY


Day joined day gone away
While I stay sitting
Love once more headed for sea
I’m still here long time

Lovers each leaving me
Same as small rivers
Small rivers' promise
Always gone within cold rains

While go home midnight
Walk lone on the streets
Desert city
As love once has broken
How you do know life is so sad

Sometimes listen myself
Hear gloomy waves
Frozen slap on life
My soul’s full of sand wind vague

Sometimes hear from my love
Cold drops of rain
Love silent call love
Sadness call sadness abyss

How feeling next morning
All left is friendship
What bitter drop of wine
Inside crazy love

From a day when love’s
Like forest bow down
Sad sound drop steady
Look back me life went moss-green

(9 August 2010)
Tình Xa
TRỊNH CÔNG SƠN
Love's Away
English: by Nguyen Quang Thanh
Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
56
GHI CHÚ BÊN ĐỜI

Tình Xa

Ngày tháng nào đã ra đi
Khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi
Ta còn mãi nơi đây

Ngày tháng đã ra đi. Cuộc tình đã ra khơi. Dòng sông trôi chảy mãi ra khơi. Cả những lời hẹn thề đinh ninh của mình với chính mình mà rồi cũng đã trở thành những cơn mưa nhẹ nhàng chảy mãi ra khơi. Tất cả đều trôi chảy, tất cả đều ra đi. Vẫn biết thế, vậy mà, lạ thay, chính mình lại hốt hoảng mỗi khi mình nhận thấy mình thay đổi, trong lời nói, trong suy tư.
Mình sợ sự trôi chảy, mình sợ thay đổi sẽ trôi chảy cả những điều đáng trôi chảy, chẳng hạn trôi chảy những u mê. Ôi thân phận con người cô đơn. Mình thường nhìn ngó nhau, cố làm cho giống chung quanh, để yên tâm rằng mình không lạc điệu.
Tất cả đều trôi chảy. Chỉ có ta còn ù lì ngồi lại mãi nơi đây. Ngồi đây nghe tiếng buồn rơi đều, ngồi đây nghe tình đời vẫn u mê, ngồi đây nhấm những giọt rượu chua cay, ngồi đây nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá, ngồi đây nhìn đường phố hoang vu, ngồi đây nghe gió cát phù du bay về, ngồi đây nghe tình người khao khát réo gọi tình người, và để nhìn lại mình, âm thầm biết thêm một lần nữa, rằng cuộc đời đã chuyển màu thành xanh rêu meo mốc ôi chao ôi.

Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều
Nhìn lại mình đời đã xanh rêu
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày