Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH biên soạn
Love A Person


Go home late dark way
Your lips' wet in dew
Love you this sad life
So cold starlight falls

Go home late dark way
Leaf and leaves falling
Kiss on your shoulders
Waver words love you

Love smile
Love your hair falling
Autumn fades on lips
Dark way every night
Feet say without words

Worry winds tonight
Get cold young shoulders
Who is fresh paper
Would leaning my love

On deserted way home
No moonlight tonight
Shoulders wet in dew
How much cold you are

Love you your white dress
Look like meteor light
Love you smile on shine
Waver clouds dissolve

TU THANH
Translated into English (2018)

Thương Một Người


Thương ai về ngõ tối
Sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp đời
Lạnh lùng ánh sao rơi

Thương ai về ngõ tối
Bao nhiêu lá rơi rơi
Thương ai cười không nói
Ngập ngừng lá hôn vai

Thương nụ cười
Và mái tóc buông lơi
Mùa thu úa trên môi
Từng đêm qua ngõ tối
Bàn chân âm thầm nói

Lặng nghe gió đêm nay
Ngại ai buốt đôi vai
Bờ vai như giấy mới
Sợ nghiêng hết tình tôi

Thương ai về xóm vắng
Đêm nay thiếu ánh trăng
Đôi vai gầy ướt mềm
Người lạnh lắm hay không

Thương ai màu áo trắng
Trông như ánh sao băng
Thương ai cười trong nắng
Ngại ngùng áng mây tan

Thương Một Người
TRỊNH CÔNG SƠN , 1959

Love A Person
English: by Tu Thanh
56 Ca Khúc Trịnh Công Sơn
Anh Việt
Music Sheets
GHI CHÚ BÊN ĐỜI


Mời đọc tiểu luận:

Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com - tác giả tự trình bày