TRỊNH CÔNG SƠN 
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc

Lull Love

Lull you front of wind
Dry your hairs by pool
Rose lotus just bloom
So sweet life flowers

Lull you while miss love
Lull you love’s away
Lull for band of leaves
Fall down an autumn

Lull when winter comes
Lull you love people
Lull you always child
Sweet hearts from the fruits

Lull you wait you say
Love’s born from your lips
Lull you calmly sit
Lull love ... ah... uh

Lull you sit beside me
Lull you always with me

Lull you your silk shoes
Lull you soft footsteps
Lull your windy dress
My love’s just flying

Lull the road you go
Lively the birds’ sing
Lull you swallow
Sweet voice kindness heart

Lull you love as leaves
Though years still go back
Your lips’ as the light
Life but don’t know that

You are still somewhere
Lullaby I’m still here
Lull you calmly sit
I search love for you


NGUYEN QUANG TU 
(translated into English - 2016)
Ru Tình
TCS (1993)

Ru em đầu con gió
Em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở
Nụ đời ôi thơm quá

Ru em tình khi nhớ
Ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ
Rụng đầy một mùa Thu

Ru khi mùa mưa tới
Ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại
Một hồn thơm cây trái

Ru em chờ em nói
Trên môi tình thoát thai
Ru em ngồi yên đấy
Ru tình à...ơi

Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru người ngồi mãi cùng tôi

Ru em hài nhung gấm
Ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng
Vừa tình tôi chắp cánh

Ru trên đường em đến
Xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn
Miệng ngọt hạt từ tâm

Ru em tình như lá
Trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa
Cuộc đời đâu biết thế

Xin em còn đâu đó
Cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên nhé
Tôi tìm cuộc tình cho

Ru Tình
TRỊNH CÔNG SƠN

Lull Love
English : by Nguyen Quang Thanh

Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
56
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày