KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn


RU TA NGẬM NGÙI

Môi nào hãy còn thơm
Cho ta phơi cuộc tình
Tóc nào hãy còn xanh
Cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên
Ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên

Khi tình đã vội quên
Tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên
Con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông
Tay rong rêu muộn màng
Thôi chờ những rạng đông
Xin chờ những rạng đông

Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm

Có đường phố nào vui
Cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay
Trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai
Ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai

Em về hãy về đi
Ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây
Ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi
Ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây

1970-1971


LULL MY HEART MYSELF

If lips stay sweet lips
I would show my love
If hairs stay fresh hairs
For my innocent
If heart’s still in peace
I speak out my life
Should you call its name

Love since forgot quick
Heart rolls in a rut
Since crazy bloodstream
Bird just keeps silence
Go home in winter
Late hands of musty
Just wait for sunrises
Waiting for sunrises

Life’s so quiet
As field just harvested
Mountain left fallow
Man sees man himself
On the mute white wall

If street’s still joyful
For my enjoyment
Any hair still fly
Inside memory
No one, no one more
I float in the life
No wait, wait for none

Go home let you go
I my life venture
Incense if stay here
All burning today
Childhood on cradle
Lull my heart myself
Under the trees sleeping

(2010
Ru Ta Ngậm Ngùi
TRỊNH CÔNG SƠN
LULL MY HEART MYSELF
English : by Nguyen Quang Thanh
Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
Ghi Chú Bên Đời
56
GHI CHÚ BÊN ĐỜI

Ru Ta Ngậm Ngùi
Nghe vừa dồn dập không khí cô đơn giữa đời và vừa tràn ngập ý hướng say đắm yêu đời. Ca khúc như ngọt như đắng, và  cùng nhau ngậm ngùi, ray rứt ngậm ngùi về cái đẹp dường như đã mất nhưng chưa mất hẳn. Cái đẹp của chính mình, của chính tâm hồn mình, chính đời sống mình. Cái ấy, có lẽ chưa mất hẳn. Sao nỡ đành để mất đi cái giá trị ấy? Tiếc quá đó em. Tiếc quá đó anh.
Ước gì môi thơm vẫn thơm, ước gì tóc xanh vẫn xanh. Ước gì tâm hồn vẫn hồn nhiên tâm hồn. Ước gì tình người vẫn bình yên tình người. Ước gì đường phố vẫn vui tiếng cười. Ước gì cuộc đời vẫn êm đềm thương yêu nhau như ngày tháng mà mẹ mình nâng niu ru mình trong nôi. Ước gì... ước gì... cuộc đời ru nhau bằng tiếng hát tình yêu của mẹ.
Khi cuộc đời không được như ước mơ ngọt ngào, thôi thì, chỉ còn cách là tự mình ru mình mà thôi. Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây. Em ru em ngậm ngùi, anh ru anh ngậm ngùi, ta ru ta ngậm ngùi.

Xem tiểu luận Ru Ta Ngậm Ngùi.
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày
Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn