TRỊNH CÔNG SƠN 
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc
Lull You Nice Young Fingers

Lull thousand years
Sad spring of hair
Your five-finger hands
Lull thousand years
Green leaves season
Your thin fingers
So lull thousand years more

Let sleep my dear
Rains lull you sleep
Your hands in bloom
Feed up the life
A human life
Spring just comes
Regret regret again

Lull forever
Nice young fingers
Your five-finger hands
I lull for years
Sulks then lessen
Your figure long
Lengthens thousands of years

Lull thousand years
Pieces of soft lips
Your hands beautify
For thousand years
For remembrance
Once you’re sulky
So lull years forever

Let sleep my dear
Rains lull you sleep
Your hands in bloom
Feed up the life
A human life
Spring just comes
Regret regret again

Lull forever
Since your pink cheeks
Hands lead me to so
Lovely country
Forgetful sky
Your hair’s olden sky
Of thousand years passed

Lullaby still
Echo over sky
Quick green season
Lull you warmly

Lullaby still
This lullaby
Lull thousand years
Lull you for years


TU THANH
translated into English (2016)
Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
(TCS,1964)

Ru mãi ngàn năm
Giòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón
Ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh
Ngón tay em gầy
Nên mãi ru thêm ngàn năm

Thôi ngủ đi em
Mưa ru em ngủ
Tay em kết nụ
Nuôi trọn một đời
Nuôi một đời người
Mùa xuân vừa đến
Xin mãi ăn năn mà thôi

Ru mãi ngàn năm
Từng ngón xuân nồng
Bàn tay em năm ngón
Anh ru ngàn năm
Giận hờn sẽ quên
Dáng em trôi dài
Trôi mãi trôi trên ngàn năm

Ru mãi ngàn năm
Từng phiến môi mềm
Bàn tay em trau chuốt
Thêm cho ngàn năm
Cho vừa nhớ nhung
Có em dỗi hờn
Nên mãi ru thêm ngàn năm

Thôi ngủ đi em
Mưa ru em ngủ
Tay em kết nụ
Nuôi trọn một đời
Nuôi một đời người
Mùa xuân vừa đến
Xin mãi ăn năn mà thôi

Ru mãi ngàn năm
Vừa má em hồng
Bàn tay đưa anh đến
Quê hương vàng son
Vào trời lãng quên
Tóc em như trời xưa
Đã qua đi ngàn năm

Còn lời ru mãi
Vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội
Ru em miệt mài

Còn lời ru mãi
Còn lời ru này
Ngàn năm ru hoài
Ngàn đời ru ai
Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
TRỊNH CÔNG SƠN

Lull You Nice Young Fingers
English : by Nguyen Quang Thanh

Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
56
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày