KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn

Quỳnh Hương

Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng

Đêm này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh

Ta mang cho em một chút buồn
Vì ta như sóng lênh đênh
Môi em cho ta một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên

Thôi chào em
Về giữa phố xá thênh thang
Không gì vui
Thì hãy gắng nhớ đôi lần.

1974

FLOWER PERFUME

I offer you a flower
Yours or flower’s sweet smell
You offer me a little love
Giggling my back behind

Night and night
If sad with kiss on lips
Moon garden
Just closed some thin flowers

I offer you a little sad
I am like floating waves
Your lips give me a nice rose
Fairy what a moment

Say goodbye
And go back to big streets
Nothing please
Then remember some times

(4 August 2010)
Quỳnh Hương
TRỊNH CÔNG SƠN

FLOWER PERFUME
English: by Tư Thạnh

Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
Ghi Chú Bên Đời
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày

GHI CHÚ BÊN ĐỜI


Quỳnh Hương
Bất cứ cái gì trong cuộc đời cũng đều là "dưỡng chất" - dưỡng chất trần gian.
TCS tỏ ra là người có tài đãi lọc, ông hoán đổi nhẹ nhàng tất cả, để dường như tất cả đều biến thành loại dưỡng chất ngọt ngào, ngay vào giờ phút mà môi đời đang ngậm cay thuốc đắng.
Quỳnh Hương, Nắng Thủy Tinh, Nhìn Những Mùa Thu Đi, Tình Nhớ, v.v... là những thí dụ về nghệ thuật biến những điều bình thường thành những giá trị khác thường.

Xem tiểu luận Nắng Thủy Tinh Trong Mắt TCS.

Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn