KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn

PHÔI PHA

Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về
Nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua

Không còn ai
Đường về ôi quá dài
Những đêm xa người
Chén rượu cay
Một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui
Cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời
Nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời
Làm mây trôi

Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
Tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi
Từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
Tựa hồn những năm xưa

FADE

Hug the night
Watch the moon just rises
Miss errant feet
How fleeting
Young then comes to old
All reaches its border
Life’s like wind passing

No one stays
So long way go home
Night without you
Bitter wine
I drunk all my life
Give back the good news
For people wait for

Return to the days
Enjoy sunny times
Enjoy drizzle times
Someone who withdrew from the life
Rejoin life again
Roaming clouds

Let’s return
Nothing on life’s road
Seasons of youth
Going home
Sometimes from midnight
Whose feet so slight
Seems soul of gone days

Phôi Pha
TRỊNH CÔNG SƠN
Fade
English: by Nguyen Quang Thanh
Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
Ghi Chú Bên Đời
56

GHI CHÚ BÊN ĐỜIPhôi Pha

Một ngày kia sẽ đến bờ tử diệt. Đời người cũng phù du ngắn ngủi như cơn gió đi qua.
Trăng đã đi như người đã ra đi, rồi nay trăng lại về như người đã trở về.
Trăng về đêm nay rồi trăng lại khuất mất đêm nay.
Trăng mất dấu giang hồ đi đâu, rồi trăng lại tái xuất giang hồ nơi đâu.
Một đời trăng phù du, một đời người phù du.
Người tất bật đi đâu, rồi người hối hả về nơi đâu.
Người tưởng mình cặm cụi đi giữa đời với một mục đích gì, rồi người chợt hiểu rằng thật ra chẳng có mục đích gì đích thật.
Người tưởng mình đi mãi tới vô tận thế giới, rồi người chợt nhận ra chẳng có vô tận thế giới.
Người tưởng mình lưu danh bất tử, rồi người một ngày chứng nghiệm ảo tưởng trường sinh.

Xem tiểu luận Ẩn Ngữ "Phôi Pha" & "Một Cõi Đi Về"

Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày
Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn