TRỊNH CÔNG SƠN 
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc

The Eyes of the World


The eyes of lovers
Feed us warm feeling
The eyes of hatred
Give us a cold life

The green eyes of grass
Freshen world’s trees
The eyes who’s thankless
Run out of dream days

Wind and days passing
Hear love changed season
Leaves fall - Winter woods
I smile with dark life

In country – the left
My life passed a haft
Not a happy day

Life’s suitcases a day
Leave behind the world
Wind thousands of miles

The eyes of the world
Calm embarrassment
The eyes of sadness
Grow our faith again

Eyes of gloominess
Let be bright once more
So the lover’s eyes
Warm as ask after

Worry eyes look each others
Please comfort lovely
Look after look each others
Cover the pains by sweet


NGUYEN QUANG TU 
(translated into English - 2016)
Những Con Mắt Trần Gian
Trịnh Công Sơn, 1965


Những con mắt tình nhân
Nuôi ta biết nồng nàn
Những con mắt thù hận
Cho ta đời lạnh căm

Những mắt biếc cỏ non
Xanh cây trái địa đàng
Những con mắt bạc tình
Cháy tan ngày thần tiên

Ngày ra đi với gió
Ta nghe tình đổi mùa
Rừng đông rơi chiếc lá
Ta cười với âm u

Trên quê hương còn lại
Ta đi qua nửa đời
Chưa thấy được ngày vui

Đường trần rồi khăn gói
Mai kia chào cuộc đời
Nghìn trùng con gió bay

Những con mắt trần gian
Xin nguôi vết nhục nhằn
Những con mắt muộn phiền
Xin cấy lại niềm tin

Những con mắt quầng thâm
Xin tươi sáng một lần
Cho con mắt người tình
Ấm như lời hỏi han

Nhìn lại nhau có mắt lo âu
Xin vỗ về muôn yêu dấu
Nhìn lại nhau che những cơn đau
Tìm dưới bóng ngọt ngào

Những Con Mắt Trần Gian
TRỊNH CÔNG SƠN

The Eyes of the World
English : by Nguyen Quang Thanh

Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
GHI CHÚ BÊN ĐỜI --->
53
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày