Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH biên soạn
Look, Autumns Passing

While autumn passing
Feeling sad on sunshine
While leaves drop outside
Sounds my name sink into
Fade
Yellow Fall
Dying days

Once autumn passing
Empty hands sad regret
Feeling cold at night
Young age' blue eyes sad more
Love you may be cold alone

Monsoon backs again
Sunset's on sidewalk
Wind kisses on fresh hair
Autumn flies away

This afternoon sunshine
Covers my sad feeling
End of sky thick clouds
Single hands forget ways
When light sun with you went home

Many times days' gone
Quick sun sets on the park
Our stories I noted
With all quiet autumns
Now all dreams just fade away

TU THANH
Translated into English (2018)

Nhìn Những Mùa Thu Đi

Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng

Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng

Gió heo may đã về
Chiều tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề
Rồi mùa thu bay đi

Trong nắng vàng chiều nay
Anh nghe buồn mình trên ấy
Chiều cuối trời nhiều mây
Đơn côi bàn tay quên lối
Đưa em về nắng vương nhè nhẹ

Đã mấy lần thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai

Nhìn Những Mùa Thu Đi
TRỊNH CÔNG SƠN , 1961

Look, Autumns Passing
English: by Tu Thanh
56 Ca Khúc Trịnh Công Sơn
Anh Việt
Music Sheets
GHI CHÚ BÊN ĐỜI


Mời đọc tiểu luận:

Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com - tác giả tự trình bày