KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn

Nguyệt Ca

1.
Từ khi trăng là nguyệt
Đèn thắp sáng trong tôi
Từ khi trăng là nguyệt
Em mang tim bối rối

Từ khi trăng là nguyệt
Tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt
Trong tôi có những mặt trời

Từ đêm khuya khi nắng sớm
Hay trong những cơn mưa
Từ bao la em đã đến
Xua tan những nghi ngờ

Từ trăng xưa là nguyệt
Lòng tôi có đôi khi
Tựa bông hoa vừa mọc
Hân hoan giây xuống thế

Từ khi trăng là nguyệt
Tôi nghe đời gõ nhịp ca
Từ khi em là nguyệt
Cho tôi bóng mát thật là

2.
Từ khi trăng là nguyệt
Vườn xưa lá xanh tươi
Đàn chim non lần hạt
Cho câu kinh bước tới

Từ khi trăng là nguyệt
Tôi nghe đời vỗ về tôi
Từ khi em là nguyệt
Câu kinh đã bước vào đời

Từ bao la em đã đến
Hay em sẽ ra đi
Vườn năm xưa còn tiếng nói
Tôi nghe những đêm về

Từ trăng thôi là nguyệt
Một hôm bỗng nghe ra
Buồn vui kia là một
Như quên trong nỗi nhớ
Từ trăng thôi là nguyệt
Tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt
Coi như phút đó tình cờ

3.
Từ trăng thôi là nguyệt
Là trăng với bao la
Từ trăng kia vừa mọc
Trong tôi không trí nhớ

Từ trăng thôi là nguyệt
Hôm nao chợt có lời thưa
Rằng em thôi là nguyệt
Tôi như đứa bé dại khờ

Vườn năm xưa em đã đến
Nay trăng quá vô vi
Giọt sương khuya rụng xuống lá
Như chân ai lần về

Từ trăng thôi là nguyệt
Mỏi mê đá thôi lăn
Vườn năm xưa vừa mệt
Cây đam mê hết nhánh

Từ trăng thôi là nguyệt
Tôi như đường phố nhiều tên
Từ em thôi là nguyệt
Tôi xin đứng đó một mình.

1972

Moon Song

1.
Since moon is lunar
Light shines me inside
Since moon is lunar
Your heart feels awkward

Since moon is lunar
I’m like a kite in fun
Since you are lunar
My heart has sun inside

Since midnight to morning
Or in different rains
From boundless you have come
Dispelling distrusts

Since old moon’s lunar
My heart’s sometimes like
A flower just rises
Merry seed on Earth

Since moon is lunar
I hear life beats rhythm
Since you are lunar
Give me pleasant shadow

2.
Since moon is lunar
Green leaves garden
Young birds sing their beads
For prayers arrive

Since moon is lunar
I hear life consoles me
Since you are lunar
Prayers arrived in life

From boundless you have come
Or you would leaving
Old garden left your voice
I hear once go home

Since moon not lunar
Sudden understand
Sad joy merge to one
As miss in forget
Since moon not lunar
I’m like sunlight outside
Since you not lunar
Count moment as sudden

3.
Since moon not lunar
Moon is boundless moon
Since that moon just rises
My memory’s empty

Since moon not lunar
Sudden these polite words:
You no more lunar
I look as clumsy child

Old garden you arrived
Moon’s now too silent
Night dewdrops fall on leaves
Who gropes way for home

Since moon not lunar
Bitter no rock rolls
Old garden’s just tired
Passion tree lazy shoots

Since moon not lunar
I’m like street of names
You no more lunar
I stand there with alone

(2010)
NGUYỆT CA
TRỊNH CÔNG SƠN

MOON SONG
English: by Nguyen Quang Thanh

Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
Ghi Chú Bên Đời
53
GHI CHÚ BÊN ĐỜI

Nguyệt Ca
Ca khúc này có 5 từ trùng khớp với bài thơ ít được biết đến của Bùi Giáng:
Quần sẽ đỏ từ khi trăng là nguyệt / Kinh là kỳ từ châu quận tân toan 
Từ xứ sở đắng cay thu đầu chết  / Bước dã man sầu xé lá gieo vàng
(BG, Hồng Quần)

Tuy nhiên, ý nghĩa của bài Nguyệt Ca hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nội dung của bài thơ trên. Ý nghĩa của bài Nguyệt Ca lại âm thầm gắn bó mật thiết và nằm gọn gàng huynh đệ với nội dung của những câu thơ khác của Bùi Giáng, sau đây:
Em về mấy thế kỷ sau / Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không
Anh đi để lại đôi dòng / Lá rơi có dội ở trong sương mù

Giữa bụi bặm trần gian vây hãm hằng ngày, chúng ta làm sao để vẫn còn sáng suốt nhìn thấy những giá trị đúng như là nó là, chứ không bị tà kiến bóp méo vặn vẹo khác đi. Làm sao để vẫn thấy "chân, thiện, mỹ" đúng là chân thiện mỹ nó là,  làm sao để thấy trăng vẫn là trăng như nó là trăng là nguyệt y như của nó nguyên thủy là trăng là nguyệt, làm sao để những bài thơ của anh được hiểu đúng như ý nghĩa mà anh muốn gởi gắm cho các em của mấy thế kỷ sau. Điều đó có được không em? Lá rơi có dội ở trong sương mù không em? Thơ anh sau này có tác dụng tốt đẹp gì gì giữa trần ai bụi bặm không em, hỡi em là mấy thế kỷ sau hậu bối? Nếu trăng đúng là trăng thì đời vui vẻ như đời gõ nhịp nhảy múa hát ca.
Từ khi trăng là nguyệt / Tôi nghe đời gõ nhịp ca
Từ khi em là nguyệt / Cho tôi bóng mát thật là ...


Mời xem tiểu luận:
- Bùi Giáng & Trịnh Công Sơn Từ Khi Trăng Là Nguyệt
- "Người Trao Kẻ Nhận Nguyệt Ca" .

Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày
Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn