KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn


Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những chuyến xe
Còn đây âm vang não nề
Ngày đi đêm tới trăm tiếng mơ hồ

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những đám đông
Người chia tay nhau cuối đường
Ngày đi đêm tới nghe tiếng hư không

Có ai đang về giữa đêm khuya
Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ
Vòng tay quen hơi băng giá
Nhớ một người tình nào cũ
Khóc lại một đời người quá ê chề

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những quán không
Bàn im hơi bên ghế ngồi
Ngày đi đêm tới đã vắng bóng người

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là con nước trôi
Đèn soi trên vai rã rời
Ngày đi đêm tới còn chút hao gầy

(1972)

Go home from town today
Feeling life as bus trips
What sound echoes sadly
Day and night go full vague tones

Go home from town today
Feeling life as the crowds
Man parts man at end-road
Day and night go quite empty sound

Someone goes home at midnight
Wine of fade with walk so chilly
Arms used to be lonesome
Remember an ex-partner
Cry again for a bitter life

Go home from town today
Feeling life’s empty bars
Tables and chairs all’s quiet
Day and night go there was no soul

Go home from town today
Feel life a stream floating
Exhausted shoulders headlamp
Day and night go remaining worn out

Nghe Những Tàn Phai
TRỊNH CÔNG SƠN
It Seems the Fade
English : by Nguyen Quang Thanh
Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
Ghi Chú Bên Đời
56
NOTES BY LIFE

It Seems the Fade

Thought the life will full of things, but it seems the life is full of none. Hope the life will full of love, but it seems even the love never forever. Hope the life all is still here, but finally it seems the life remains nothing.
Those are something he TCS has seen from the life. He has learned the various kinds of figurative sound from the world: the vague sound of the bus trips, the quiet-sound of the last farewells, or the deserted sound of the empty life-bars. In the other words, it appears what remains on the continuously float stream of life finally is only the skinniness of the exhausted shoulders.
He has loved the life as he thought it is and expecting it would be. He was displeased with the life he has uncovered it actually is. He drunk and has cried again because of the bitter life he has deeply experienced from living, thinking, suffering.
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày