KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn
Ngẫu Nhiên


Không có đâu em này
Không có cái chết đầu tiên
Và có đâu bao giờ
Đâu có cái chết sau cùng
Tự mình biết riêng mình
Và ta biết riêng ta

Hòn đá lăn bên đồi
Hòn đá rớt xuống cành mai
Rụng cánh hoa mai gầy
Chim chóc hót tiếng qua đời
Người ôm lấy muôn loài
Nằm trong tiếng bi ai

Mệt quá thân ta này
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
Mệt quá thân ta này
Nằm xuống với đất muôn đời
Kìa còn biết bao người
Dìu dặt tới quanh đây

(1972)


Random


Nothing calls the first
Nothing calls the first dead
And have had never
Never a final dead
I have known myself
And understand myself

Rocks roll on the hill
Sudden fall on the blossoms
Breaking a thin blossom
Birds sing a song of dead
Man arms all beings
Suffer a tragic story

My body’s too tired
Look for a chair for rest
My body’s too tired
Lie down always with soil
Look next and next people
Together leading here

(July 2013)
NGẪU NHIÊN
TRỊNH CÔNG SƠN

RANDOM
English: by Nguyen Quang Thanh

GHI CHÚ BÊN ĐỜI

Ngẫu Nhiên
There is neither the first nor the final. There is nothing calls “the first”. There is nothing calls “the final”. Life seems like a river. There are all beings inside. Nowhere may call exactly the first point of the river. Nowhere may call exactly the first point of the life of each component of the river. Nowhere may call exactly the final point of the river and the final point of a component of the river. Everything inside the river flows randomly as the water of a river flowing continuously. All have united and could not separate from the river.

Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày