Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
ENDLESS TEARDROPS

Live as haft man
Glad-sad some time
Soon come to end

Life then death is
So easy as
Grasses everywhere

Sometimes life gives
Give me the voices
Some happy voices

Sometimes life gives
Give me the voices
So sorry voices

Mountain wind passes
Moving brushwood
Moving horse mane

Scorching sun
Rampart sparkling
Houses sparkling

Walk up to none
Put Buddha coat
Twinkling teardrops
Twinkling teardrops
Endless teardrops

Giọt Lệ Thiên Thu
TRỊNH CÔNG SƠN

Endless Teardrops
English: by Nguyen Quang Thanh
GHI CHÚ BÊN ĐỜI

Giọt lệ Thiên Thu

Gió núi bay qua lao xao bụi bờ lao xao bờm ngựa
Nắng quái yêu ma lung linh thành trì lung linh cửa nhà

Sống ở quanh đây, ngẩm nghĩ chuyện đời ở quanh đây. Nắng gió thiên nhiên gay gắt quá giữa mùa hè miền Trung nước Việt. Nắng gió trần gian cũng nặng nề quá trong lòng người tại xứ miền khô cằn và cơ cực này. Điều kiện địa lý teo tóp khắc nghiệt ấy, dĩ nhiên đã dẫn tới nhiều thiệt thòi cho đời sống của muôn loài quanh đây. Nhưng đối với những trái tim nhân từ, mảnh đất khô cằn nào rồi cũng có thể hàm chứa những dưỡng chất thuận lợi để cho hoa tâm hồn nở giữa tâm hồn.

Bước tới hư vô khoác áo chân như
Long lanh giọt lệ - giọt lệ thiên thu

Cuộc đời khô khốc vẫn tiếp diễn. Đôi tay nhân gian vẫn không hề tỏ ra độ lượng. Bể khổ trần gian vẫn giậy sóng ưu phiền muôn hướng. Nước mắt của nhân loại vẫn lung linh ngậm ngùi từ ngàn xưa cho tới tận hôm nay. Nước mắt thiên thu ấy, giọt lệ thiên thu ấy, giọt lệ vẫn còn tiếp diễn. Giọt lệ của muôn đời. Giọt lệ từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người. Giọt nước mắt ngàn năm của thân phận con người. Giọt lệ lung linh vui buồn. Giọt lệ long lanh thân phận mong manh.Mời đọc tiểu luận "Trịnh Công Sơn: Giọt Lệ Thiên Thu".
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com - tác giả tự trình bày
Sống có đôi tay
Đôi tay thật dài
Ôm quanh tình người

Sống có đôi chân
Đôi chân mệt nhoài
Một đời tới lui

Cuộc đời cho tôi
Cho tôi trái cấm
Trên đôi môi em

Cuộc đời cho thêm
Cho em có cánh
Bay đi vội vàng

Núi đứng quanh năm
Đất muôn đời nằm
Riêng ta rộn ràng

Đứng giữa thiên nhiên
Thân ta nằng nặng
Thân chim nhẹ nhàng

Muốn nói đôi câu
Giữa chốn thương đau
Chim xanh bạc đầu
Cây xanh bạc đầu
Vội vàng tôi theo

GIỌT LỆ THIÊN THU

Sống có bao năm
Vui vui buồn buồn
Người người ngợm ngợm

Sống chết mong manh
Như thân cỏ hèn
Mọc đầy núi non

Cuộc đời cho tôi
Cho tôi tiếng nói
Đôi khi vui tươi

Cuộc đời cho tôi
Cho tôi tiếng nói
Đôi khi ngậm ngùi

Gió núi bay qua
Lao xao bụi bờ
Lao xao bờm ngựa

Nắng quái yêu ma
Lung linh thành trì
Lung linh cửa nhà

Bước tới hư vô
Khoác áo chân như
Long lanh giọt lệ
Long lanh giọt lệ
Giọt lệ thiên thu
Life with two arms
Warm with man love
Hug all people

Life with two legs
Too tired legs
Walk up and down

Life have given
Me forbidden
Fruit in your lips

Life also give
You wings as well
Flying hurriedly

Quite mountain stood
Ground lied forever
But me noisy

In the nature
Man body's hard
Bird body's light

Some words to say
Among the world of so sorry
Chicks' and buds' gone
I will follow