TRỊNH CÔNG SƠN 
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH
biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc



DIEM-XUA

Fine rains’ sprinkling on olden temple
Taper fingers of bright eyes time
Autumn leaves whistle round the fine heels
Road leads so deep to your eyesight

Rains’ still often on rows of leaves
Sit looking at rain afternoons
Leaves fall down on your feet quietly
Young hearts start cold feeling bitter

Rains’ afternoon but no you come
If tomorrow bad sick
None each other pain together
You should be with me soon

Rains’ still often so storm of life
Recall hard trace of birds moving
Let rains go through the large region
For wander-man loves wander-life
(For wander-man loves adventure)
(Adventurers love adventure)

Rains’ still often so storm of life
Pain to learn the history tombstone
Let rains go through the large region
Even the rocks need live together

(Dec. 2013)



DIỄM XƯA

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

Chiều này còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

(1966)
Diễm Xưa
TRỊNH CÔNG SƠN

Diem-Xua

Translated into English
by Nguyen Quang Thanh

Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
- Music Sheets
- Ghi Chú Bên Đời
NOTES BY LIFE

DIEM-XUA
Under the eyes of an archaeologist, these temples are the treasure of history stories.
Under the eyes of an enlightenment artist, these temples are the treasure of arts. With some special artists, like poet BaHuyen ThanhQuan, or musician TrinhCongSon for example, these traces not only told us the dramatic human love stories of the history but also remind us to adjust the viewpoints of the life meaning.
Poet BaHuyen ThanhQuan wrote the immortal poem of Thang Long Thanh Hoai Co (The Nostalgia of Castle ThangLong) in which she described the pains of the rising up and falling down of the dynasty in this impermanent world and shared her feeling of the sadness of those rising and fading things.
Read the essay of Diem-Xua "Olden Girl and Friend Diem".



* Mưa vẫn mưa bay: biến cố bất định của cuộc đời vẫn tiếp diễn.
* Cho đời biển động: cuộc đời vô thường, không đứng yên.
* Làm sao em nhớ những vết chim di: làm sao em biết đời vô thường là đời đi về đâu, người đời  phiêu lãng cũng không biết đời lãng du đi về đâu. Vết chim di giữa trời đã không để lại dấu vết, bước chân người giữa đời cuối cùng rồi cũng luống đoạn trường.

56
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày