TRỊNH CÔNG SƠN 
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc

For The Wind Sweeps AwayLive in the life
We should need the heart
What reason do you know
For wind sweeps away
For wind sweeps away

Wind sweeps away, clouds pass rivers
Day just rises or darkling nightfall
Time’s flying, our hearts follow
As shadows spread words of lies

Once afternoon
We should need a laugh
For follow flying leaf
And stream sweeps away
And stream sweeps away

Incline the life
Look at whole a love
Look only say nothing
For heart-breaking
For heart-breaking

Inside heart there is a sad bird
Deeply hurt takes a quiet long sleep
A daybreak it flies off forever
Its singing dissolves in wind sky

Love tomorrow
Though too tired of life
Still in life should still love
Though without you
Though without you

NGUYEN QUANG THANH 
(translated into English - 2016)
Để Gió Cuốn Đi
Trịnh Công Sơn (1971)


Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi

Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới
Cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi
Rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống
Nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim
Để buốt trái tim

Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót tan trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới
Dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai
Dù vắng bóng ai

Để Gió Cuốn Đi
TRỊNH CÔNG SƠN

For The Wind Sweeps Away

English : by Nguyen Quang Thanh

Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
GHI CHÚ BÊN ĐỜI 

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

“Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
- Để gió cuốn đi...”

Để gió cuốn đi. Nghĩa là không để làm gì cả, không mục đích nào cả. Nghĩa là không cần phải níu giữ điều gì cả. Kể cả tấm lòng nhân ái rộng lượng ấy cũng chỉ để cho gió cuốn đi mà thôi!

Thoạt nghe, có vẻ như là bị cuốn “trôi mất” tất cả - không “được” gì cả. Nhưng không, đối với một hành giả mang một trái tim trong sáng cầu đạo, thì khi “để gió cuốn đi” nó chỉ cuốn trôi đi những tham sân si mê tối, và gạn lọc, và bất ngờ còn lại trong tâm hồn một cõi thanh tịnh thênh thang.

Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
(Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi)

Vì nó không có một mục đích vụ lợi nào cả, nó không cầu cạnh gì bên ngoài nó, nên tự nó đã tròn đầy ý nghĩa sống thênh thang. Sống với một tấm lòng rộng lượng để mà thản nhiên sống với một tấm lòng rộng lượng. Nhân ái thản nhiên để mà nhấn ái thản nhiên. Vậy thôi. Cõi đời điên rồ phàm phu thì mặc kệ cõi đời điên rồ phàm phu. Tôi không chạy theo đuôi bóng tối chết chóc mãi được. Tôi có chọn lưa cho lẽ sống của tôi. Không còn gì khác ngoài trái tim tôi. Không cần gì khác ngoài tấm lòng trong sáng của tôi. Một cách vô tư vậy đó, hồn nhiên vậy đó. Như tâm hồn của một Hoàng Tử bé hồn nhiên (Saint-Exupery). Như tâm hồn của một Cô Em Mọi chân chất (Bùi Giáng).
....

Mời đọc tiểu luân "Cứu Cánh Cuộc Đời: Để gió Cuốn Đi"

56
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày