TRỊNH CÔNG SƠN 
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc


GRASS SWAYS BITTERLY

Wild branch sprouts from the life
Blind twig rises from days go
Life’s hearts beat with deserted words

Painful sing under the sun
Graves grow under cradle rings
Bitterly grass sways day end

Man came and man go home mountain beyond
Statement each is each sail on horizon
Remain cry and laugh sound in life

Shade of bird crossed candlelight
On the road man calls nothing
Doesn't know what happen next

Gloomy days sat hairs hang down
Former life changed in new one
Daybreak wish forever world


CỎ XÓT XA ĐƯA

Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế

Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa

Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
Từng câu nói là từng cánh buồm giăng cuối trời
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời

Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Giữa đường đi một người đứng gọi
Có biết gì về ngày chưa tới

Những ngày ngồi rủ tóc âm u
Nghe tiền thân về chào bóng lạ
Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu
CỎ XÓT XA ĐƯA
TRỊNH CÔNG SƠN

GRASS SWAYS BITTERLY

Translated into English by Nguyen Quang Thanh

56 Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
GHI CHÚ BÊN ĐỜI

Cỏ Xót Xa Đưa

Hình ảnh một đạo sĩ dạo bước giữa đời. Đối diện nhiều lực lượng thù nghịch, bên ngoài và bên trong chính mình.
“Tư tưởng chỉ bắt đầu tư tưởng khi chúng ta lịch nghiệm lĩnh hội được rằng, cái Lý Trí, vốn từ bao thế kỷ được xiển dương xưng tụng, chính nó là thù địch ngoan cố nhất của Tư Tưởng.”
(Bùi Giáng, Sương Tỳ Hải, Martin H. Heidegger).

Xem thêm bài “Cỏ Xót Xa Đưa Trong Lòng TCS” trong phần tiểu luận trên trang web này.

Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày