TRỊNH CÔNG SƠN 
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc


Aimless look at dead leaves flying
Sit and sing while clouds fly over
Slim fingers on the long hairs
Wonderful dreams of the young age
Tenderly look for sounds from light wind

Feel suddenly sad thin shoulders
Take notes of bird footprints on sky
Let your fingers forever taper
Let prime age stand up itself
Wandering with cloud-hairs over town

Wish you prime age
Age for love each other
Blue sky inside your eyes
Low clouds surround sad drops

Wish you an age
Nothingness of life
Hands hide eyes dim with tears
How sad

Age sit crying loves of years ago
Age dream making clouds inside fog
Wish your feet walk on the fine pieces
Clouds make your silk dress so nice
Wish age all times of love expecting


(2013)

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

Em xin tuổi nào
Còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu

Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa
Ôi buồn

Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm màu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ

(1964)
Còn Tuổi Nào Cho Em
TRỊNH CÔNG SƠN

Wish You Wonderful Age
English : by Nguyen Quang Thanh

Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
NOTES BY LIFE

Wish You Wonderful Age

Age and age will go with a life.
The childhood is the happy age with innocent laughter.
The youth age is the most wonderful time with nice dreams.
People grow up. The youth passed. The next age moves along with the life of no-return. The farther people walk to the life, the more youth’s dreams leave behind, and the more hopes go fade out.
A day of the long days, after suffering a series of pain from the glacial life, people start looking back, sudden bursting into tears: Life is too sad to hide by human thin hands.
No more time of the wonderful ages of love.
Aimlessly sit and suddenly cry for the loves of thousand years, forever.
Wish the others lucky to have the fine pieces in life to walk on. Wish your silk dress of fresh heart still be covered from the dirty of this nonsensical life.
Wish you a prime of life. Wish you have all times of love as you may expect.
Wish you wonderful ages of life.

56
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày