TRỊNH CÔNG SƠN 
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH
biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc

Ten years ago near the hedge
Salt-flowers sough on the road
Heart’s bright like new handkerchief

Ten years later on same town
Walk and dress flies so strange
Heart seems sunshine over hill

Her spring of hairs now had been faded
Floating on offshore
Once see her on the street sudden
Waves rippled my bank

So long life road of ten years
Meet neither word nor smile
Love seems flying off weakly

Ten years here town there mountain
Same eyes people look people
There's the river passed away

Mười năm xưa đứng bên bờ dậu
Đường xanh hoa muối bay rì rào
Có người lòng như khăn mới thêu

Mười năm sau áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo

Tóc người, dòng sông xưa ấy đã phai
Đã lênh đênh biển khơi
Có lần, bàn chân qua phố thấy người
Sóng lao xao bờ tôi

Mười năm chân bước trên dường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay

Mười năm khi phố khi vùng đồi
Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời
CÓ MỘT DÒNG SÔNG
ĐÃ QUA ĐỜI

TRỊNH CÔNG SƠN

THERE IS A RIVER
PASSED AWAY

English: by Nguyen Quang Thanh
GHI CHÚ BÊN ĐỜI

Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời

Dưới mắt một Trịnh Công Sơn bao la, nỗi buồn mênh mông đã được hóa giải thành vẻ đẹp mơ màng vô tận.
Một cuộc tình qua đi cũng đẹp như một cuộc tình ở lại. Một cuộc đời không vui cũng đáng nâng niu như một cuộc đời buồn thiu.
Đôi khi – thí dụ trường hợp này – cái đã mất bỗng chốc trở thành cái đang có, trở thành cái không bao giờ mất hẳn, trở thành một bức tranh đẹp đáng ghi lại trong đời. Rung cảm ấy của Trịnh Công Sơn vừa là rung cảm của một thi sĩ, vừa là rung cảm của một họa sĩ, vừa là rung cảm của một vị Bồ Tát.


Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày