TRỊNH CÔNG SƠN 
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH
biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc
Fade Away A Leaf of Autumn

From far very
Anxious come here
While heart’s outside with sunshine

Spring goes quickly
Ten years washing
Fade away a leaf of autumn

Real man’s dismissed
Silly my life
I have faded me myself

Wake up sunset
Hands hold long hairs
Life’s glimmering nothing

Rearranging
Day as it’s day
More impatient once in love

Tornado hurts bird
Stay on mountain
Bitterly wait for something

Around hear from sky
Resounding laugh
Whose saxophone frozen me

Perfume powder
Recall a day
Set time for have fun later

(2013)
Chiếc Lá Thu Phai

Về đây đứng ngồi
Đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài

Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai

Người đâu mất người
Đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây

Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay

Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người

Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay

Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
Điệu kèn ai buốt trong tôi

Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui

(1983)
Chiếc Lá Thu Phai
TRỊNH CÔNG SƠN

Fade Away A Leaf of Autumn
English by Nguyen Quang Thanh

Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
GHI CHÚ BÊN ĐỜI

Chiếc Lá Thu Phai
Tự ghi lại thân phận đặc biệt của mình trong một cảnh ngộ đặc biệt bên đời. Khi những ngọn gió thưởng ngoạn văn nghệ trần gian xô đẩy ngược xuôi, nặng nhẹ xa gần, nhạc sĩ đành ôm đầu bức tóc ngậm ngùi than dài thở ngắn vậy đó. Và về bên núi đợi, một mình nghe những tàn phai.

Mời xem tiểu luận có liên quan đến bài hát này:
- "The Pain from the War
- "Chiếc Lá Thu Phai, Chiếc lá Phận Người"

56
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày
TRỊNH CÔNG SƠN 
Bầu Trời Âm Nhạc