TRỊNH CÔNG SƠN 
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc
AFTERNOONS GO DOWNTOWN ALONE


Go downtown alone
Silent miss you your name
Not yet sunlight moonlight
Sudden the flowers brighten

Go downtown alone
Silent miss you your name
Sometimes so soft the heels
Feel sad for miss your name

Afternoons gone with the smiles
Still love each others
Afternoons gone hands without hands
Sad hearts with sad lips

If love we got still be
Let it longer
If love not any more
Please feel painful

Go downtown alone
Silent miss you your name
Rising let wind rising
Whether dust made me cry

Go downtown alone
Silent miss you your name
Your dress’ not yet seasoned
Wait for discolor more

Go downtown alone
Feeling eyes’ still in tears
Footsteps and sad footsteps
Please life let us still young

Still alone downtown
Silent miss you your name
No more soft sun outside
No one knows name outside

(2016)

Chiều Một Mình Qua Phố
Trịnh Công Sơn, 1961

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên
Mà một loài hoa chợt tím

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm
Gọi buồn cho mình nhớ tên

Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời
Nghe buồn ghé môi sầu

Ngày nào mình còn có nhau
Xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau
Xin người biết đau

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Gió ơi gió ơi bay lên
Để bụi đường cay lòng mắt

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần
Đợi mùa thu vàng áo thêm

Chiều một mình qua phố
Nghe dòng nước vẫn vây quanh
Bước chân nghe quen cũng buồn
Lạy đời xin còn tuổi xanh

Còn một mình trên phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn biết tên

Chiều Một Mình Qua Phố
TRỊNH CÔNG SƠN

Afternoons Go Downtown Alone
English : by Nguyen Quang Thanh

Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
GHI CHÚ BÊN ĐỜI

CHỈIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ

Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời
Nghe buồn ghé môi sầu...

Đã bao nhiêu buổi chiều đi qua cùng với đời tôi và đời em. Mỗi khi buổi chiều đi qua với môi cười của em, tôi nghe thơ mộng như cả cuộc đời bao hàm trên môi cười giản dị là em. Mỗi khi buổi chiều đi qua mà bàn tay tôi không có bàn tay em, tôi nghe hoang vắng như cả cuộc đời buồn tủi chỉ vì em vắng mặt.Mời đọc tiểu luận Chiều Một Mình Qua Phố
53
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày