Bầu Trời Âm Nhạc
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
Trịnh Công Sơn

BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI

Em đi qua chuyến đò
Thấy con trăng đang nằm ngủ
Con sông là quán trọ
mà trăng tên lãng du

Em đi qua chuyến đò
ối a con trăng còn trẻ
Con sông đâu có ngờ
ngày kia trăng sẽ già

Em đi qua chuyến đò
ối a trăng nay đã già
Trăng muôn đời thiếu nợ
mà sông không nhớ ra

Em đi qua chuyến đò
lắng nghe con sông nằm kể
Trăng ơi trăng rất tệ
mày đi nhớ chóng về

Em đi qua chuyến đò
ối a vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi
buồn chân em ghé chơi

Em đi qua chốn này
ối a sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội
mà lăn theo gót hài

Tôi vui chơi giữa đời
ối a biết đâu nguồn cội
Cây trưa thu bóng lại
Mà tôi thu bóng tôi

Tôi vui chơi giữa đời
ối a biết đâu nguồn cội
Tôi thu tôi bé lại
Làm mưa tan giữa trờị

1986
WHO KNOWS THE ROOT

On ferry you go
See a moon is sleeping
River is an inn
Moon is wander guy

On ferry you go
When moon still be young moon
He, river doesn’t think
A day moon goes old

On ferry you go
Really moon is now old
Moon’s always in debt
River but didn’t know

On ferry you go
Listen river story
Moon hey moon’s so bad
But goes, let go back

On ferry you go
Happy as in party
I will be an inn
If tired you pass by

Passing by this place
You should not hurry off
I will be pebble
Rolling at your shoes

I enjoy the life
Don’t know what life’s root is
Noon shadow shorten
Shorten shade myself

I enjoy the life
Don’t know what life’s root is
I dwindle myself
On sky rains dissolve

(6 August 2010)
GHI CHÚ BÊN ĐỜI

Biết Đâu Nguồn Cội
Dòng sông ví như thế gian. Đời người ví như bóng trăng in dưới nước. Dòng nước không đứng yên. Bóng trăng không cố định. Tất cả đều thay đổi, tất cả đều tạm thời, như giả như chân. Khi cảm biết sâu xa cuộc đời mong manh như sương khói, thì chẳng nặng nề hằn học giữa con người với nhau. Sẽ vui sống hồn nhiên giữa đời như trò chơi con trẻ.

Em đi qua chuyến đò, lắng nghe con sông nằm kể
Trăng ơi trăng rất tệ , mày đi nhớ chóng về
Em đi qua chuyến đò, ối a vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi, buồn chân em ghé chơi

Chẳng biết cuộc đời từ đâu mà đến, và rồi cuộc đời sẽ đi tới đâu từ đây. Cứu cánh tối hậu của cuộc đời là gì, có bao giờ cuộc đời chịu trả lời để con người được biết đâu. Các bậc thức giả chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng, đành lặng thinh, và sống một cuộc sống làm gương, bằng chính thái độ sống của họ: khiêm tốn xem mình chỉ là viên đá cuội trong muôn ngàn viên đá cuội tầm thường, khiêm tốn thu hẹp hình bóng mình lại như bóng trưa thu hẹp, khiêm tốn làm một hạt mưa nhún nhường tan hòa giữa muôn ngàn hạt mưa đơn sơ trong bầu trời mưa gió cuộc đời.

Tôi vui chơi giữa đời
ối a biết đâu nguồn cội
Tôi thu tôi bé lại
Làm mưa tan giữa trờị

Mời đọc tiểu luận "Cõi Thơ Bên Đời Trịnh Công Sơn".
WHO KNOWS THE ROOT
English: By Nguyen Quang Thanh
BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI
Trịnh Công Sơn
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com - tác giả tự trình bày