TRỊNH CÔNG SƠN 
Bầu Trời Âm Nhạc
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn


Once hear from my country voice
Very softly suddenly calls me
Really in peace but why so sad
Start look at me sitting and sing

Once ready for a long journey
Think to forget all loving country
Heart is in peace but why so sad
Start look at me sitting and cry

What road deserted I have passed
My road to love wavering sunshine
So quiet way nothing to miss
Started look around oh strange a town

What road leads me to the dead drunk
Once in dream I have seen I died
Although in tears but not too sad
Start waking up sunshine outside

July 2010


Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

1970-1971
Bên Đời Hiu Quạnh
TRỊNH CÔNG SƠN

By the Deserted Life
English: by Nguyen Quang Thanh
56 Ca Khúc Trịnh Công Sơn - Anh Việt
Music Sheets
GHI CHÚ BÊN ĐỜI

Bên Đời Hiu Quạnh

Bất luận sướng khổ thế nào mà tôi đã, cũng đáng giá biết bao để tôi lận đận buồn vui một cuộc đời.
Nhận biết giá trị của đời sống từng phút từng giờ, để đừng xao lãng với đời, để đừng hờ hững với đời, cũng đừng cay cú với đời, và đừng độc ác với đời...
... Những cơn đau xuất phát từ những trận gầm rú dữ dội của thiên nhiên, hoặc từ những nghi kỵ tỵ hiềm của đồng lọai, và từ sự ray rứt bất ổn của chính bản thân mình. Đó là cuộc hành trình ngoằng nghèo dẫn đến - “dìu tôi đến” - những cơn say. Say rượu, say hương sắc, say danh vọng, say tiền bạc, và say sưa … yêu đời.

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

Xem tiểu luận “Cõi Thơ Bên Đời TCS”.

Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com - tác giả tự trình bày