Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH biên soạnSeasons as wind, seasons as cloud
Rivers together seas connect their arms
Nights wait for light, rains ask for shine
Sunshine twinkling above like far like close

River is boat while cloud is sail
Autumn dewdrops make immense
Drops of rain, buds of flower
Have dated to reunite on yard

Come without date, go without goal
All flower and leaf and life change naturally
Under the sky
Smile beauty of the new seeds appear for the eternity

(Aug. 2010)Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi
Đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng
Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần

Con sông là thuyền, mây xa là buồm
Từng giọt sương thu hết mênh mông
Những giọt mưa, những nụ hoa
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà

Không hẹn mà đến, không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta
Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười


Bốn Mùa Thay Lá
TRỊNH CÔNG SƠN

SEASONS FOR NEW SEEDS
English: by Nguyen Quang Thanh
56 Ca Khúc Trịnh Công Sơn
Anh Việt
Music Sheets
GHI CHÚ BÊN ĐỜI

Bốn Mùa Thay Lá

Cuộc đời trôi chảy tự nhiên. Sự việc tiếp diễn tự nhiên. Niềm vui tỏ lộ tự nhiên, nỗi buồn cũng tự nhiên tham dự. Buồn vui, được mất, cứ ngẫu nhiên trong ngẫu nhĩ mà tan hợp phiêu bồng.
Những giọt mưa, những nụ hoa, hẹn hò gặp nhau trước sân nhà. Hẹn hò mà thật ra không hẹn hò. Ra đi mà không nhất thiết là rời bước, không khẳng định đi tới đâu.

“Như Lai giả, vô sở tòng lai diệc vô sở khứ."
If someone says: "NhuLai had come, had gone, had sit, had lied", that man did not understand what I described. Why 's that? NhuLai, he who comes from nowhere and goes to nowhere. That's NhuLai.


Tết đi tết đến tết về
Tết bao nhiêu bận tết đề huề đi
Đi về đi ở đi đi
Đi là đi biệt từ khi chưa về
(Bùi Giáng)

Thời gian cứ trôi qua. Qua rồi là qua luôn, không bao giờ trở lại. Bốn mùa vẫn thay lá. Thay lá là thay lá mới hoàn toàn, không một chút cũ. Nói cách khác, trời đất tuần hoàn, có vẻ như lặp lại nhưng thật ra không hề lặp lại, chưa bao giờ lặp lại. Đi là đi biệt từ khi chưa về. Không Tử một hôm nhìn dòng sông đang chảy và nói với các môn đệ: “Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ - ngày đêm cứ chảy mãi như vậy đó”. Ngạn ngữ phương Tây: "Không bao giờ bạn có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông.”

Mời đọc tiểu luận: Bốn Mùa Thay  Lá Thay Hoa

Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com - tác giả tự trình bày