Trang Bạn Đọc & Thân Hữu
Văn Thơ của Thân Hữu & Bạn Đọc
 viết về  Bùi Giáng  & Trịnh Công Sơn


HIỀN HUYNHKÍNH TẶNG BÙI TRUNG NIÊN


Vẫn còn thương lắm cuộc đời
Vẫn còn nhớ quá một trời mộng mơ
Còn dang dở những bài thơ
Trải bao tuế nguyệt vẫn chờ thi nhân
Ngỡ rằng thi sĩ dừng chân
Bất ngờ tao ngộ mùa Xuân trở về

(Hiền Huynh - 1994)

BỒ TÁT BÙI GIÁNG

Ngao du phố thị Sài Gòn
Ngửa nghiêng xiêu vẹo vuông tròn cuộc chơi
Vai mang bị gậy đầy vơi
Chở kinh Bát Nhã mở phơi thơ hồng
Đại ca bồ tát phiêu bồng
Tặng thơ trên lá lục hồng tháng năm
La de hủ tiếu viếng thăm
Ngồi hè phố chợ âm thầm ngao du

(Hiền Huynh, 1996)

KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN

1.

BÙI GIÁNG KỲ NGỘ ANDRÉ GIDE

Những bậc anh tài xưa nay, biết bao lần, qua biết bao tuế nguyệt, đã lên lời giậy tiếng, bằng những hình thức khác nhau, tô vẽ chân dung đôi bờ của cuộc sống thơ mộng muôn đời.

Họ mổ xẻ cơn cớ cuộc đời, mân mê cõi đời mơ màng tròn méo, nhìn từ nhiều góc cạnh, một cách thâm trầm, ẩn mật.
Nói “nhìn từ nhiều góc cạnh” mà vẫn biết rằng không bao giờ toàn diện. Nói thâm trầm nhưng vẫn hờ hững như không. Nói ẩn mật nhưng vẫn minh bạch rõ ràng.

Mời đọc tiếp...
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN  -  Nguyen Quang Thanh  biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -   tác giả tự trình bày


If someone says: "NhuLai had come, had gone, had sit, had lied", that man did not understand what I described. Why's that? NhuLai, he who comes from nowhere and goes to nowhere. That's NhuLai. Nhu Lai giả, vô sở tòng lai diệc vô sở khứ.
(Chép lại, rất tiếc không thấy ghi nguồn. N.Q.Thanh)
Trang Bạn Đọc & Thân Hữu